Agent clarificador de most

  • Beer Clarifying Agent

    Agent clarificador de cervesa

    L’agent clarificador de cervesa s’extreu de les algues marines de primera qualitat. Com a producte ecològic natural, la seva seguretat ha estat acceptada per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura Alimentària. L'eficàcia de l'agent clarificador del most és absorbir proteïnes del most, eliminar el nitrogen congelable, deixar clara la cervesa i ajornar la vida útil de la cervesa. L’agent clarificador de cervesa té dos tipus: grànuls i pols. Té les característiques d’usos simples, un cost baix i un efecte evident, i pot millorar eficientment el no ...