Agarosa

  • Agarose

    Agarosa

    L’agarosa és un polímer lineal l’estructura bàsica de la qual és una llarga cadena d’1-3-β-D-galactosa enllaçada i 1, 4-enllaçada 3, 6-anhidro-α-L-galactosa. L’agarosa es dissol generalment en aigua quan s’escalfa per sobre de 90 ℃ i forma un bon gel semisòlid quan la temperatura baixa a 35-40 ℃, que és la principal característica i base dels seus múltiples usos. Les propietats del gel d’agarosa solen expressar-se en termes de força del gel. Com més gran sigui la resistència, millor serà el rendiment del gel. L’agarosa pura és sovint ...