Agarosa

  • Agarose

    Agarosa

    L'agarosa és un polímer lineal l'estructura bàsica del qual és una llarga cadena de β-D-galactosa enllaçada 1, 3 i 3, 6-anhidro-α-L-galactosa enllaçada 1, 4.L'agarosa generalment es dissol a l'aigua quan s'escalfa per sobre de 90 ℃ i forma un bon gel semisòlid quan la temperatura baixa a 35-40 ℃, que és la característica principal i la base dels seus múltiples usos.Les propietats del gel d'agarosa solen expressar-se en termes de força del gel.Com més gran sigui la força, millor serà el rendiment del gel.L'agarosa pura és sovint...