Responsabilitat social

  • Empreses i empleats

L’empresa sempre s’ha adherit al concepte orientat a les persones, protegeix els drets i els interessos dels empleats de l’empresa, proporciona allotjament i rossinyols gratuïts als empleats de la línia de producció, estableix una bústia de suggeriments d’empleats, escolta la veu dels empleats i s’esforça per crear una plataforma per al creixement comú d’empreses i empleats.

  • Empreses, proveïdors i clients

Pel que fa a proveïdors i clients, la cooperació amistosa a llarg termini amb l'empresa s'ha mantingut durant el període d'informes. Seguint el concepte d’honestedat i fiabilitat, l’empresa busca desenvolupar-se amb els proveïdors i els clients i s’ha reforçat encara més l’adequació de la cooperació.

  • Empresa i societat

Com a empresa pública no cotitzada, la companyia presta molta atenció a la seva responsabilitat social com a empresa pública no cotitzada mentre s’esforça per obtenir rendiments econòmics als accionistes. Per tal d’aplicar profundament l’estratègia i l’esperit nacionals de desenvolupament de la reducció de la pobresa, la companyia ha fet esforços actius per exercir el paper de les empreses públiques no cotitzades al servei de l’estratègia nacional de reducció de la pobresa. Durant el període informat, l’empresa ha implementat una planificació dirigida d’alleugeriment de la pobresa de diverses maneres i, en els darrers anys, ha donat desenes de milers de iuans per donar suport a la construcció de zones pobres.